Το PROTECT (Κλωστοϋφαντουργικα προϊόντα προστασίας με βάση σύνθετα νανοσωλήνωνάνθρακα) είναι ένα έργο που ανήκει στην θεματική περιοχή NMP-INCOMERA "Καινοτομία και εμπορευματοποίηση". Το έργο PROTECT έλαβε χρηματοδότηση, στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Προώθηση Διεθνικών Ερευνητικών Έργων για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις - έτους 2018» με Κωδικό ΟΠΣ 2657 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».

Η γενική ιδέα του έργου "PROTECT", με διάρκεια εφαρμογής 2 ετών, έγκειται στην ανάπτυξη ελαφρών και ευέλικτων προστατευτικών υφασμάτων που προορίζονται για προσωπικό με επαγγέλματα υψηλού κινδύνου.